ZÁPIS NOVÝCH TANEČNÍKŮ na sezónu 2022/2023

Zápis do zájmových útvarů probíhá během měsíců ledna – února 2023

Tréninky pro sezónu 2022/2023 začínají od 14. 9. 2022 a trvají do 16. 6. 2022. Všechny tréninky probíhají v SVČ Krnov na adrese Dobrovského 16, Krnov. 

Zájmové útvary SVČ

 

Důležité informace 

Platba pololetních členských příspěvků se provádí jak na účet SVČ Krnov, tak také na účet D4L:

  • MINI 1 300,-
  • DĚTI 1 800,-
  • JUNIOŘI 1 800,-
  • příspěvek do D4L 800,-

D4L příspěvek se platí na účet 277951351/0300 (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte + Krnov). Platbu za 1. pol. proveďte nejpozději do 30. 9. 2022 za 2. pol. do 31. 1. 2023.

Rozpis tréninků

Na všechny další dotazy Vám odpoví:

  • Barbora Stoklasová – tel. 704 316 059, e-mail: bara.stoklasova1@seznam.cz 
  • nebo přímo v SVČ u Kláry Homolové, tel. 775 055 2013, e-mail: klara.homolova@svckrnov.cz