ZÁPIS NOVÝCH TANEČNÍKŮ na sezónu 2023/2024

Zápis do zájmových útvarů probíhá během ZÁŘÍ 2023

Tréninky začínají od 13. 9. 2023 nezapomeň se zapsat na recepci SVČ Krnov

Zájmové útvary SVČ

Důležité informace 

Platba pololetních členských příspěvků se provádí jak na účet SVČ Krnov, tak také na účet D4L:

  • MINI 1 600,-/ rok
  • DĚTI 2 500,-/ rok
  • příspěvek do D4L 800,-/ půl rok 

D4L příspěvek se platí na účet 277951351/0300 (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte + Krnov). Platbu za 1. pol. proveďte nejpozději do 30. 9. 2023 za 2. pol. do 31. 1. 2024.

Rozpis tréninků

Na všechny další dotazy Vám odpoví:

  • Klára Homolová, tel. 775 055 2013, e-mail: klara.homolova@svckrnov.cz