Letní soustředění pro naše malé i velké tanečníky se bude konat ve dvou termínech:

Úvalno: 6. – 8. 7. 2022
Trojanovice: 30. 7. – 4. 8. 2022


Letní soustředění v Úvalně pro naše nejmenší tanečníky

Přihlášky odevzdávejte do 30. května 2022 a platbu uhraďte taktéž do 30. května 2022

Lékařské potvrzení pro soustředění v Úvalně není potřeba.

Prohlášení zákonného zástupce nesmí být starší než 1 den před nástupem na letní soustředění.


Týdenní soustředění plné tance, her a zábavy

Přihlášky odevzdávejte do 30. března 2022 a nevratnou zálohu uhraďte do 30. dubna 2022

Lékařské potvrzení vydané za účelem letního soustředění anebo tábora (pobytové akce) pro soustředění v Trojanovicích je podmínkou!

Prohlášení zákonného zástupce nesmí být starší než 1 den před nástupem na letní soustředění.