ROZDĚLENÍ TANEČNÍKŮ

Naše tanečníky rozdělujeme do následujících skupin

Rozdělení tanečníků v TŠ Dance4Life Opava