Naše tanečníky rozdělujeme do následujících skupin: