Zápis do zájmových útvarů probíhá 3. 9. 2021 v SVČ Krnov. Tréninky pro sezónu 2021/2022 začínají 8. 9. 2021 a trvají až do 15. 6. 2022.

Všechny tréninky probíhají v SVČ Krnov na adrese Dobrovského 16.:

Pondělí 15:00 – 16:00 Mini (4 – 7 let)
Středa 15:00 – 16:30 Děti + Junioři (8 – 16 let)
Pátek 16:00 – 17:30 Děti + Junioři (8 – 16 let)

Členský příspěvek se platí část v SVČ a část v Dance4Life. D4L se platí 600,- za pololetí a to buď v hotovosti u trenérek nebo na účet 277951351/0300 (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte + Krnov). Platbu za 1. pol. proveďte nejpozději do 15. 10. 2021 za 2. pol. do 31. 1. 2022.


Více informací u trenérek:
Viktorie Platzková – 606 067 171
Barbora Stoklasová – 704 316 059
nebo přímo v SVČ u Kláry Homolové, tel. 775 055 2013, e-mail: klara.homolova@svckrnov.cz