Letní soustředění pro naše malé i velké tanečníky se bude konat ve dvou termínech:

Úvalno: 14. – 16. 7. 2021
Zlaté hory: 25. – 31. 7. 2021

Přihlášky odevzdávejte do 31. května a platby do 20. června 2021. Lékařské potvrzení pro Úvalno není potřeba a pro Zlaté Hory stačí, pokud je odevzdáno ze začátku roku.

Prohlášení zákonného zástupce nesmí být starší než 1 den před nástupem na letní soustředění.


Letní soustředění v Úvalně pro naše nejmenší tanečníky


Týdenní soustředění plné tance, her a zábavy