Tanečníci jsou rozdělení do kategorií podle věku. Každá kategorie trénuje různě dle výkonnosti a věku. Formulář zdravotní způsobilosti odevzdávají pouze tanečníci soutěžních složek – buď náš formulář výše uvedený anebo můžete odevzdat i formulář od obvodního lékaře.

Členské příspěvky při nástupu na začátku školního roku 2021/2022 nebo v pololetí (v září 2021 nebo únoru 2022) činní:

Členské příspěvky se platí celoročně nebo pololetně.
Čtvrtletně – pouze výjimečně po předchozí osobní domluvě.

První úhrada členských příspěvků je nutná do následujících termínů. POZOR! U nových členů platí výjimka – členské příspěvky se platí ihned po první zkušební hodině, která je zdarma.

Další důležité informace podá Michaela Dalerová.

tel.: +420 775 003 380 e-mail: info@dance4l.cz