Tanečníci jsou rozdělení do kategorií podle věku. Každá kategorie trénuje různě dle výkonnosti a věku (viz. rozpis níže).

Členské příspěvky při nástupu na začátku školního roku 2020/2021 nebo v pololetí (v září 2020 nebo únoru 2021):

Členské příspěvky se platí celoročně nebo pololetně.
Čtvrtletně – pouze výjimečně po osobní domluvě (první úhrada čl.příspěvků je nutná do následujících termínů: POZOR! U nových členů platí výjimka – čl.příspěvky se platí ihned po první zkušební hodině, která je zdarma (viz. bod 3.5)

Další důležité informace podá Michaela Dalerová.

tel.: +420 775 003 380 e-mail: info@dance4l.cz